FANDOM


Basa Jawa (bahasa Jawa: ꦧꦱꦗꦮ) kuwe basa sing digunakna penduduk suku bangsa Jawa nang Jawa Tengah, Yogyakarta, lan Jawa Timur. Seliyane kuwe, bahasa Jawa uga digunan nang penduduk sing manggon nang daerah liya Jawa kayata Banten (utamane Serang, Cilegon, lan Tangerang) uga Jawa Barat (terutama kawasan pantai lor kayata Karawang, Subang, Indramayu, lan Cirebon).

Penyebaran Bahasa JawaSunting

Migrasi suku Jawa marakna bahasa Jawa bisa ditemokna nang pirang-pirang daerah, ngasi manca negara. Akehe wong Jawa sing mrantau meng Malaysia melu nggawa basa lan kebudayaan Jawa maring nganah, sahingga ana kawasan pemukiman nang Malaysia kana lor sing kuncara jenenge kampung Jawa, padang Jawa. Kejaba kuwe, masyarakat panganggo Basa Jawa uga nyebar nang pirang-pirang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan-kawasan luar Jawa sing diawori etnis Jawa atawa nang persentase sing cukup signifikan antarane: Lampung (61,9%), Sumatera Utara (32,6%), Jambi (27,6%), Sumatera Selatan (27%), Aceh(15,87%) sing dikenal dadi Aneuk Jawoe. Khusus masyarakat Jawa nang Sumatera Utara, Nah wong-wong jawa sing nang kana kuwe mlebu keturunan perantowan sing padha kerja nang wilayah perkebunan tembakau, khususe nang wilayah Deli banjur kerep diarani Jawa Deli atawa Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatera), gole gendhu-gendhu rasa kandaan nganggo dialek lan sebagean kosa kata Jawa Deli. Masyarakat Jawa nang daerah liane nyebar liwat porogram transmigrasi sing diselenggarakna kawit jaman ora enak wektu penjajahan Landa.

Seliane nang kawasan Nusantara, masyarakat Jawa uga akeh sing nang negara Suriname, sing nyampai 15% sekang jumlahe penduduk secara kabeh, terus nang Kaledonia Baru kosi kawasan Aruba lan Curacao uga Landa. Ana uga sing nyebar meng wilayah Guyana Perancis lan Venezuela. Perantowan tenaga kerja maring Korea, Hong Kong, uga negara-negara nang Timur Tengah marakna amba wilayah panganggo basa kiye senejan urung bisa dipestikna kalestariane.

Basa Jawa miturut wayah lan panggonane Sunting

Basa Jawa kuwe werna-werna, lan rupa-rupi kiye tesih kareksa gutul siki, amerga seringe dituturna utawa liwat dokumentasi sing tinulis. Dialek geografi, dialek temporal uga register nang basa Jawa akeh ora eram dadi pancen sering gawe angel wong sing mbibinahuni (id: mempelajarinya), kapok apa ora kowe? hahaha.

Dialek Geografi Sunting

Basa Jawa nang para pengamat basa kayata E.M. Uhlenbeck (1964)[1], W.J.S. Poerwadarminta, lan Hatley dikelompokna maring telung nggon:

Kelompok Basa Jawa Bagean Kulon Sunting

 • dialek Banten
 • dialek Cirebon[2].
 • dialek Tegal
 • dialek Banyumasan
 • dialek Bumiayu (peralihan Tegal dan Banyumas)

Telung dialek terakhir biasa diarani Basa Banyumasan.

Kelompok Basa Jawa Bagean Tengah Sunting

 • dialek Pekalongan
 • dialek Kedu
 • dialek Bagelen
 • dialek Semarang
 • dialek Pantai Utara Timur (Jepara, Rembang, Demak, Kudus, Pati)
 • dialek Blora
 • dialek Surakarta
 • dialek Yogyakarta
 • dialek Madiun

Kelompok Basa Jawa Bagean Tengah dikenal dadi basa Jawa Tengahan utawa Mataraman. Dialek Surakarta (Solo) lan Yogyakarta didadekna acuan utama ginawe resmi basa Jawa sing baku (basa Jawa Baku).

Kelompok Basa Jawa Bagean Wetan Sunting

 • dialek Pantura Jawa Timur (Tuban, Bojonegoro)
 • dialek Surabaya
 • dialek Malang
 • dialek Jombang
 • dialek Tengger
 • dialek Banyuwangi

Kelompok Basa Jawa Bagean Wetan terkenale basa Jawa Wetanan (Timur).

Seliane dialek-dialek nang tanah asline, dikenal uga dialek-dialek sing dituturna nang wong Jawa diaspora, kayata nang Sumatera Utara, Lampung, Suriname, Kaledonia Baru, lan Curaçao.

Dialek temporalSunting

Miturut dokumentasi tinulis, basa Jawa paling ora kuwe nduwe rong variasi temporal, yakuwe basa Jawa Kuna lan basa Jawa Modern. basa Jawa Kuna sering dipadakna karo basa Kawi, senajan sebenere basa Kawi lewih arupa genre basa susastra sing turun-temurun sekang basa Jawa Kuna.

Basa Jawa Kuna dikenal sekang prasasti uga "kakawin" sing asale seka periode keraton Medang utawa Mataram Hindu dumugi Majapahit (abad kaping-8 gutul abad ka-15).

Basa Jawa Modern kuwe basa sing dikenal sekang literatur wiwit periode Kasultanan Demak (abad 16) gunjuk siki. Tenger sing paling khas kuwe mlebune kata-kata sekang basa Arab (العربية), Portugis, Landa, lan uga Inggris.

Register (undhak-undhuk basa)Sunting

Basa Jawa duwe undhak-undhuk basa lan dadi bagean integral sajerone tata krama (etiket) masyarakat Jawa anggone nggunakna bahasa. Dialek Surakarta biasane didadekna rujukan masalah kiye. basa Jawa dudu kur siji-sijine basa sing ngenal prakara kiye merga mapirang-pirang basa Austronesia liane lan basa-basa Asia Timur kayata basa Korea lan basa Jepang uga ngenal perkara undhak-undhakan sing kayakiye. Sejerone sosiolinguistik (ngelmu sosial perbahasaan), undhak-undhuk kalebu salah siji bentuk register.

Ana telung bentuk utama variasi, yakuwe ngoko ("kasar"), madya ("biasa"), lan krama ("alus"). Saben-saben bentuk kiye ana bentuk "panghurmatan" (ngajengake, honorific) lan "parendahan" (ngasorake, humilific). Sapa bae bisa gonta-ganti registere sakwayah-wayah tergantung status sing ngonekna / nuturna lan sing diajak ngomong. Status bisa dipirang miturut umur, posisi sosial, utawa prakara liyane. Lare (cah cilik) sing kandahan karo sebrayakane gole kandahan nganggo varian ngoko, tapi nek kandahan karo wong tuane kuwe biasane nganggo krama andhap utawa krama inggil. Sistem sing kaya kiyena terutama dienggo nang Surakarta, Yogyakarta, Madiun lan tlatah-tlatah gunung uga pedalaman. Dialek liane biasane ngawur wis ora patia nyekel tata-tertib nganggo basa sing tarafe kaya kiye.

Ginawe tambahan, ana uga bentuk bagongan lan kedhaton, sing lorone ukur dienggo dadi basa penganter nang lingkungan keraton. Selajengipun, dikenal bentuk-bentuk ngoko lugu, ngoko andhap, madhya, madhyantara, krama, krama inggil, bagongan, kedhaton.

Nang ngisor kiye ana contho / tuladha kalimah nganggo gaya basa sing marupi-rupi.

Bahasa Indonesia: "Maaf, saya mau tanya rumah Kak Budi itu, di mana?"
Ngoko kasar: “Eh, aku arep takon, omahé Budi kuwi, nèng*ndi?’
Ngoko alus: “Aku nyuwun pirsa, dalemé mas Budi kuwi, nèng endi?”
Ngoko kemlungkung: “Aku kersa ndangu, omahé mas Budi kuwi, nèng ndi?” (kiye dianggap salah gedhe nang sebagean penutur basa Jawa amarga nggunakna leksikon krama inggil kanggo awake dhewek)
Madya: “Nuwun sèwu, kula ajeng tanglet, griyané mas Budi niku, teng pundi?” (kiye krama desa (substandar))
Madya alus: “Nuwun sèwu, kula ajeng tanglet, dalemé mas Budi niku, teng pundi?” (kiye uga kalebu krama desa (krama substandar))
Krama andhap: “Nuwun sèwu, dalem badhé nyuwun pirsa, dalemipun mas Budi punika, wonten pundi?” (dalem kuwe sebenere pronomina persona keloro, kagungan dalem 'kepunyaanmu'. Dadi kiye kalebu tuturan krama sing salah alias krama desa)
Krama lugu: “Nuwun sewu, kula badhé takèn, griyanipun mas Budi punika, wonten pundi?”
Krama alus “Nuwun sewu, kula badhe nyuwun pirsa, dalemipun mas Budi punika, wonten pundi?”
» nèng adalah bentuk percakapan sehari-hari dan merupakan kependekan dari bentuk baku ana ing yang disingkat menjadi (a)nêng.
Dengan memakai kata-kata yang berbeda dalam sebuah kalimat yang secara tatabahasa berarti sama, seseorang bisa mengungkapkan status sosialnya terhadap lawan bicaranya dan juga terhadap yang dibicarakan. Walaupun demikian, tidak semua penutur basa Jawa mengenal semuanya register itu. Biasanya mereka hanya mengenal ngoko dan sejenis madya.

Demografi panutur basa Jawa nang Indonesia Sunting

Provinsi nang Indonesia  % seka populasi provinsi Nganggo basa Jawa (1980)
1. Aceh 6.7% 175,000
2. Sumatra Utara 21.0% 1,757,000
3. Sumatra Barat 1.0% 56,000
4. Jambi 17.0% 245,000
5. Sumatra Selatan 12.4% 573,000
6. Bengkulu 15.4% 118,000
7. Lampung 62.4% 2,886,000
8. Riau 8.5% 184,000
9. Jakarta 3.6% 236,000
10. Jawa Barat[3] 13.3% 3,652,000
11. Jawa Tengah 96.9% 24,579,000
12. Yogyakarta 97.6% 2,683,000
13. Jawa Timur 74.5% 21,720,000
14. Bali 1.1% 28,000
15. Kalimantan Barat 1.7% 41,000
16. Kalimantan Tengah 4.0% 38,000
17. Kalimantan Selatan 4.7% 97,000
18. Kalimantan Timur 10.1% 123,000
19. Sulawesi Utara 1.0% 20,000
20. Sulawesi Tengah 2.9% 37,000
21. Sulawesi Tenggara 3.6% 34,000
22. Maluku 1.1% 16,000

Ater-ater Sunting

 1. Uhlenbeck, E.M. 1964.A Critical Survey of Studies on the Languages of Java and Madura. The Hague: Martinus Nijhoff
 2. (Miturut penelitian sing nganggo metode Guiter, Basa Cirebonan nduwe beda akeh nemen sekitar 75% sekang Basa Jawa Yogya / Surakarta)
 3. In 1980 this included the now separate Banten province.